Domů > Reference

Občanské stavby

Název stavby Objednatel Cena
(Kč bez DPH)
Termín
výstavby
Osvěd-
čení
2014    
Březová nad Svitavou – rekonstrukce dvorního objektu dispečinku BVaK, a.s. 880 492 11/2013 - 06/2014
Kobližná 9 – výměna oken v uliční části, oprava uliční fasády a oprava společných prostor – „Bezpečný dům Městská část Brno - střed 5 847 889 12/2014 - 05/2015
Křídlovická 54-76 – rekonstrukce havarijního stavu vodovodní přípojky Městská část Brno - střed 1 797 894 10/2013 - 05/2014
Lidická 47 – výměna oken a oprava fasády ve dvorní části Městská část Brno - střed 2 693 165 12/2013 - 07/2014
Modernizace stávající provozovny TSB, a.s., Rekonstrukce garáže a skladu TS Brno, a.s. 5 000 000 05 - 07/2014
Oprava vstupních skluzů bunkrových vrat SAKO Brno, a.s. 2 300 000 08/2014
Preslova 9 - výměna oken v celém domě, oprava balkónů a oprava všech fasád včetně zateplení Městská část Brno - střed 1 931 579 11/2014 - 06/2015
Rekonstrukce prostor v objektu Horní 742/16 pro MŠ Brno, Biskupská 7 Městská část Brno - střed 2 834 315 07 - 08/2014
Úprava zahrady MŠ Škrétova PSK Brno s.r.o. 1 099 743 07 - 09/2014
Výměna oken ve spol. prost. Kuldova 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 Městská část Brno - Židenice 1 591 550 06 - 08/2014
ZŠ Měšťanská – rekonstrukce vstupního prostoru Městská část Brno - Tuřany 1 157 625 09 - 11/2014
2013    
Centrum transferu technologií Energoklastr/Vysočina Syner Morava, a.s. 6 878 931 08 - 11/2013
Krokova 50b - stavební práce Městská část Brno - Židenice 1 588 825 03 - 07/2013
Milady Horákové 22 - výměna výplní otvorů ve schodišti, orpava uliční a dvorní fasády včetně zateplení Městská část Brno - střed 979 236 10/2013 - 05/2014
MŠ Štolcova - Stavební úpravy a přístavba schodiště Městská část Brno - Černovice 2 188 091 06 - 07/2013
MŠ Zapletalova oprava kanalizačního systému PSK Brno s.r.o. 864 002 07 - 08/2013
Ochoz v prostoru airkondenzátoru včetně plošin kotelny SAKO Brno, a.s. 2 270 657 01 - 05/2013
Oprava jímky odškvárování SAKO Brno, a.s. 2 711 851 09 - 10/2013
Oprava střešního pláště bytového domu ul. Přadlácká 10/641.34 Syner Morava, a.s. 908 000 11 - 12/2012
Rekonstrukce elektrického napojení technologie stravování v ZŠS Jihomoravské nám. 2 Městská část Brno - Slatina 464 042 07 - 08/2013
Stará 11 – výměna oken v celém domě a oprava uliční fasády Městská část Brno - střed 2 922 026 11/2012 - 05/2013
Výměna oken a dveří na bytovém domě Jurkovičova 2 Syner Morava, a.s. 985 745 09 - 11/2013
2012    
Koliště 61 - výměna oken v celém domě, oprava uliční fasády Městská část Brno - střed 2 972 078 01 - 09/2012
MŠ Holásecká - rekonstrukce kotelny, hřiště a odvodnění školy Městská část Brno - Tuřany 2 426 171 08 - 10/2012
MŠ U Lípy úprava prostor z lehárny na hernu Městská část Brno - Tuřany 213 193 07 - 08/2012
Oprava elektroinstalace v bytových domech Rousínovská 19-21-23, Rousínovská 13-15-16 a Rousínovská 7-9-11 v Brně Městská část Brno - Slatina 5 622 441 05 - 09/2012
Opravy elektroinstalace v posádce Vyškov ČR - Ministerstvo obrany 2 216 050 06 - 11/2012
Radnická 3 - výměna oken v celém domě Syner Morava, a.s. 1 650 000 02 - 10/2012
Rekonstrukce zpevněné plochy (areál Černovická) SAKO Brno, a.s. 5 848 374 04 - 08/2012
Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v Křeseticích II. etapa Obec Křesetice 1 749 482 07 - 11/2012
Zateplení bytového domu ul. Durďákova 10/330.04, včetně opravy balkonů Syner Morava, a.s. 2 420 578 11 -12/2012
ZŠ Řehořova 3, Brno - 3. etapa 5. NP PSK Brno s.r.o. 4 718 579 07 - 10/2012
2011    
ČOV Brno Modřice - oprava poškozených konstrukcí kotelny a dílny, ČOV Brno Modřice - rekonstrukce sociálního zařízení a dílen BVaK, a.s. 1 790 000 11/2011 - 04/2012
Náměstí SNP 12-17, regenerace a nástavba objektu Městská část Brno - sever 28 784 172 10/2010 - 10/2013
Nejedlého 26 - 30 a 32 - 36, regenerace objektů Metrostav a.s. 25 001 500 04 - 08/2011
Oprava vnitropodnikové komunikace v areálu Jedovnická SAKO Brno, a.s. 5 985 037 10 - 12/2011
Regenerace bytových domů v lokalitě Tilhonova - Vlnitá PSK Brno s.r.o. 2 449 809 04 - 08/2011
Stavební a dispoziční úpravy objektu HZS Jihomoravského kraje - Líšň, Zaoralova 3 Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 13 986 651 12/2011 - 04/2012
Vídeňská 24, Brno - výměna oken, oprava fasád vč. Zateplení, oprava dveří Městská část Brno - střed 3 07 - 10/2011
Základní škola Měšťanská - oprava střechy Městská část Brno - Tuřany 4 633 041 07 - 10/2011
2010    
BD Hvězdová 6 – technické zhodnocení fasády SYNER Morava, a.s. 3 327 231 08–10/2010
Demolice II. stupně čištění spalin SAKO Brno,a.s. SAKO Brno, a.s. 8 992 578 04–06/2010
Křenová 6 – výměna oken a oprava fasády vč. zateplení Městská část Brno - střed 2 398 562 08–10/2010
Mášova 21 – výměna oken v celém domě, oprava všech fasád včetně zateplení PSK Brno s. r.o. 4 012 003 01–07/2010
Objekt N – rekonstrukce oddělení přípravy radiofarmak Fakultní nemocnice Brno 5 973 524 08–12/2010
Půdní vestavba a stavební úpravy objektu UmČ Brno - Černovice SYNER Morava, a.s. 4 392 000 07–09/2010
Stavební práce v objektu Lidická 11 Statutární město Brno 5 112 338 10–12/2010
2009    
Bayerova 5, Brno – výměna oken a oprava fasády včetně zateplení České stavby s.r.o 5 800 000 09–12/2009
Bratislavská 71, Brno – oprava střešního pláště PSK Brno s. r.o 3 200 701 11–12/2009
Merhautova 51 – oprava střešního pláště Městská část Brno - sever 3 200 701 11–12/2009
Rekonstrukce objektu MŠ nám. SNP 25a – II. Etapa Městská část Brno - sever 12 597 867 09–12/2009
Rekonstrukce odstavné plochy SAKO Brno, a.s. 8 936 703 10–12/2009
Rekonstrukce rozvodů plynu a kanalizace BD provazníkova 70 – 80, Brno Městská část Brno - sever 3 200 701 08–10/2009
Rekonstrukce schodiště a plochy Biskupského dvora – MZM Brno SYNER Morava, a.s. 14 960 000 10/2008–10/2009
Víceúčelové sportoviště Přibice Obec Přibice 2 525 225 09–11/2009
Výměna střešní krytiny MVE Háj ENERGO-PRO a.s. 1 979 330 05–09/2009
2008    
Mateřská škola Moravany Obec Moravany 25 319 520 02–11/2008
MŠ nám. SNP 25a – stabilizace a oprava objektu Městská část Brno - sever 7 301 027 11–12/2008
Školské objekty + výměna oken Jihomoravské náměstí PSK Brno s.r.o. 5 885 361 06/2004–08/2008
2007    
Zateplení + výměna oken - Blok B - J.A.K. v Brně MZLU JKM 10 597 768 07/2006–01/2007
2006    
FN U sv. Anny v Brně - přístavba lékárny FN U sv. Anny 10 435 965 08–12/2006
Oprava střechy Štefánikova 53a, Brno ČR - Ministerstvo obrany 3 108 058 11–12/2006
Rekonstrukce objektu DTJ Brno PSK Brno s.r.o. 12 856 320 07/2004–04/2006
2005    
Domov mládeže SOŠ, SOU a U Blansko, Bezručova 33, Blansko P.S.K. - Pomocné stavební konstrukce s.r.o. 17 980 973 09/2003–04/2005
Oprava oplocení ubytovna LK Prostějov ČR - Ministerstvo obrany 1 986 033 08/2005–11/2005
Rekonstrukce bloku D kolejí J.A.K. v Brně MZLU SKM 29 333 135 07–08/2004 07–08/2005
Zateplení + výměna oken - blok D - J.A.K. v Brně MZLU SKM 19 383 830 07–10/2005
2004    
FN U sv. Anny v Brně - Rekonstrukce budovy R FN U sv. Anny v Brně 14 115 337 08–11/2004
Rekonstrukce vč. zateplení - MŠ Štolcova 21 PSK Brno s.r.o 4 569 591 06–09/2004
Rekonstrukce ZŠ Měšťanská, Brno Kvadros, a.s. 3 878 596 06/2004–09/2004